Economisch ondernemen

 

Ieder jaar worden economische doelen vastgelegd om de rentabiliteit en de competitiviteit  binnen de Holcim-groep te garanderen. Om de groeiende behoeften van onze klanten tegenmoet te komen op vlak van infrastructuur en huisvestiging werkt Holcim steeds aan  de ontwikkeling van performante en innoverende producten.

Economisch ondernemen

Voor deze innovatie wordt rekening gehouden met de huidige bouwvereisten en het behoud van de levenskwaliteit en het milieu
Om aan deze eisen te voldoen ontwikkelde Holcim een cementaanbod met onderdelen uit andere industrieën wat toelaat op traditionele grondstoffen te besparen.  Deze werkmethode laat een vermindering van de brandstof en de broeikasgassen toe.


Invloedrijke rol in plaatselijke economie

Holcim is een lokale business ingebed in de plaatselijke omgeving, daarom investeert het bedrijf ook sterk in de plaatselijke economie en de regio’s waar ze gevestigd zijn om de economie naar voor te helpen.