Gecombineerd beleid

 

Gecombineerd Beleid


Onze missie is erkend te worden als de meest gerespecteerde onderneming in onze branche door waarde te creëren voor al onze partners. In onze visie 'Bouwen aan het fundament van morgen' staat duurzame ontwikkeling centraal. We willen door middel van een evenwicht tussen energie, ecologie en economie de gevolgen van onze activiteiten maximaal beperken.Dit is verenigd in drie doelstellingen:
• het versterken van onze klantenbinding met huidige en nieuwe klanten;
• het beschermen van de gezondheid en de veiligheid van iedereen; en
• het ontzien van het milieu.

In het kader van dit Gecombineerd Beleid zullen wij ten minste
• voldoen aan wet- en regelgeving en andere bindende afspraken;
• rekening houden met alle milieu- en veiligheidsaspecten en effecten bij investeringen;
• de normen van LafargeHolcim Ltd en onze eigen normen voor arbeidsomstandigheden en het milieu handhaven; en
• onze werkwijzen en procedures vastleggen en voortdurend streven naar verbetering.

Wij zullen dit doen door middel van communicatie met, en raadplegen en trainen van onze medewerkers in een sfeer van open samenwerking. Hierbij zullen we elkaar aanspreken en helpen om de doelstellingen van dit gecombineerd beleid te bereiken. Daarnaast sporen wij ook onze leveranciers, klanten en dienstverleners aan om rekening te houden met onze zorg voor kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid. Holcim Nederland streeft naar het scheppen van een werkomgeving waarin elke werknemer zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor kwaliteit, integriteit, milieu, zijn/haar eigen persoonlijke veiligheid en gezondheid, maar ook die van onze uitzendkrachten, aannemers en bezoekers. De betrokkenheid en kennis van al onze medewerkers zijn essentieel voor het leveren van kwaliteit, het voorkomen van alle ongevallen en het beschermen van het milieu.