Missie en visie

 

In onze visie 'Bouwen aan het fundament van morgen' staat duurzame ontwikkeling centraal. Onze missie is erkend te worden als de meest gerespecteerde onderneming in onze branche door waarde te creëren voor al onze partners. We willen door middel van een evenwicht tussen energie, ecologie en economie de gevolgen van onze activiteiten maximaal beperken. Dit komt tot uiting in drie doelstellingen die tezamen ons 'Gecombineerd Beleid' vormen:

  • het versterken van de binding met huidige en nieuwe klanten;
  • het beschermen van de gezondheid en de veiligheid van iedereen;
  • het ontzien van het milieu.

Op het gebied van KWALITEIT is het onze ambitie om onze klantenbinding te versterken.
Om elke dag nog meer te doen aan de bescherming van het MILIEU is het onze ambitie om het milieu te ontzien.
Omdat we de GEZONDHEID EN VEILIGHEID van iedereen moeten beschermen en verzekeren is het onze ambitie om lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid te voorkomen.