Sociaal Ondernemen

 

Holcim  hecht belang aan een harmonieuze omgang van zijn medewerkers en omwonende van de sites met hun  omgeving. Ze trachten steeds de levenskwaliteit van de partners, medewerkers, klanten en naburige gemeenschappen te optimaliseren.

Sociaal Ondernemen

Gezondheid en veiligheid van werknemers en omwonende

De groep gaat steeds tot het uiterste om een veilige en gezonde arbeidsomgeving te bieden  aan hun medewerkers. Holcim heeft wereldwijd een programma opgestart om zijn medewerkers op te leiden en vaste maatregelen te ontwikkelen. We kunnen op deze manier de veiligheid duurzaam bewaren.

Al de risico’s binnen onze omgeving werden binnen kaart  gebracht, niet alleen wordt veilig en betrouwbaar materiaal voorschreven maar ook efficiënte werkmethodes  geïmplementeerd om zo problemen te vermijden.

Een bedrijf dat zich inzet voor zijn omwonende

Onze activiteiten zijn lokaal en hebben een sterke plaatselijke verankering. Daarom vestigt het     bedrijf veel aandacht  om relaties te ontwikkelen  met de gemeenschappen waar onze productiesites zich bevinden. Ze werken met plaatselijke begeleidingscomités of informatie-en toezichtcomités.
Holcim ondersteunt ook sociale, milieu-of culturele buurtinitiatieven die worden georganiseerd ten voordelen  van duurzame ontwikkeling