Gezondheid, veiligheid en welzijn

 

Holcim Nederland beschouwt de veiligheid van zijn werknemers, onderaannemers/leveranciers als één van zijn topprioriteiten. We willen als bedrijf erkend worden voor onze hoge normen in verband met gezondheid en veiligheid, deze punten maken  vandaag dan ook deel uit van onze hoofdstrategie.

Gezondheid, veiligheid en welzijn

Ons engagement:

  • Gezondheid en Veiligheid als verplichting op het werk
  • Nul doelstelling in verband met het aantal beroepsziekten en arbeidsongevallen
  • Beheer van gezondheid en veiligheid als rode draad binnen de managementstrategie
  • Iedereen binnen het bedrijf neemt deel aan deze doelstelling


Ook zijn 5 vuistregels van groot belang binnen de groep

  • Veiligheidsvoorschriften en veiligheidsvoorzieningen mogen niet overtreden worden. Ook moeten we nagaan of anderen het niet doen.
  • Gebruik steeds uw PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) indien nodig.
  • Volg altijd de vergrendelprocedure
  • Het is streng verboden onder invloed van alcohol of drugs te werken
  • Een ongeval of incident moet onmiddellijk vermeld worden aan de vestigingsverantwoordelijke


Deze vuistregels kunnen levens redden!!