De Holcim Awards Acknowledgement prize : "EatHouse", een project uit Nederland won de aanmoedigingsprijs tijdens de Holcim Awards op Europees niveau op 8 en 9 september jl.

9 September 2011
 

Marjan van Capelle (Atelier Gras!) en Marijke Bruinsma (De Stuurlui Stedenbouw) ontvingen de prijs voor hun bijzondere ontwerp ‘Eathouse’. Eathouse is een eenvoudige en duurzame oplossing om de stedelijke ruimte en de groene omgeving met elkaar te verbinden en tevens de aandacht te vestigen op het natuurlijke groeiproces van ons voedsel.

Een project uit Nederland won de aanmoedigingsprijs tijdens de Holcim Awards op Europees niveau op 8 en 9 september jl.

De 'EatHouse'

Omschrijving van het project

Het concept bestaat uit een modulair systeem van kunststof kratten en steigerdelen. Het biedt de mogelijkheid om meer ‘stedelijk voedsel’ te verbouwen, met name in beperkte buitenruimten.

De kratten die voor het concept worden gebruikt, zijn afkomstig uit de land- en tuinbouw. Daar worden ze voornamelijk gebruikt voor de oogst, het vervoer en het tentoonstellen van fruit en groenten. Een prototype van het Eathouse concept is te zien in de tuinen van Appeltern (vlakbij Nijmegen). Het ontwerp leent zich echter ook uitstekend voor toepassing als balkonmuur, schuurdak en andere onbenutte ruimten.

Commentaar van de Holcim Awards jury Europa

De jury oordeelde positief over de kracht van het concept, dat vergelijkbaar is met de kracht van beton en tevens over het feit dat het ontwerp oproept tot discussie. Het meest innovatieve aan het ontwerp is echter dat door de verticale structuur de benodigde ruimte die aan de natuurlijke omgeving wordt onttrokken, ruimschoots wordt gecompenseerd doordat zowel de zijkanten als het dak worden benut om de land- en tuinbouw capaciteit te verhogen. ‘Eathouse’ draagt werkelijk bij aan verbetering van de levenscyclusanalyse en is bovendien een verfraaiing van de leefomgeving.