Waterbouw

 

Betomat is een onlosmakelijk samengesteld geheel bestaande uit een geotextiel en betonblokken.

Betomat kan in diverse soorten worden geleverd voor verschillende toepassingen:
•    afdekking van vloeistofdichte folies
•    retentievijvers
•    bodembescherming
•    dijkbekleding
•    oeverbescherming
•    spaarbekkens
•    uitstroomopeningen
•    afdekking van pijpleidingen
•    boottrailerhellingen
•    surfoevers

Voordelen van Betomat:
•    in 1 handeling zowel boven als onder water te leggen
•    makkelijk aan te passen rondom obstakels in het werk
•    gecertificeerd legmateriaal ter beschikking
•    open en dichte types leverbaar
•    diverse varianten leverbaar met verschillende gewichten per m2

Basalton is de betonnen variant van basalt natuursteen ter bescherming van dijken en taluds. Door hun setsamenstelling in onregelmatig polygoonverband klemmen de verschillende zuilen elkaar op de juiste manier in.

Voordelen van Basalton:
•    Stabiele steenzetting
•    Machinaal te zetten, klem wordt bij grotere
•    werken ter beschikking gesteld
•    Attractief uiterlijk vergelijkbaar met oud basalt
•    Leverbaar in diverse soortelijk gewichten
•    Leverbaar in diverse kleuren/deklagen