Waterbouw

 
 
 
 

Betomat is een onlosmakelijk samengesteld geheel bestaande uit een geotextiel en betonblokken.

Betomat kan in diverse soorten worden geleverd voor verschillende toepassingen:

 • afdekking van vloeistofdichte folies
 • retentievijvers
 • bodembescherming
 • dijkbekleding
 • oeverbescherming
 • spaarbekkens
 • uitstroomopeningen
 • afdekking van pijpleidingen
 • boottrailerhellingen
 • surfoevers


Voordelen van Betomat:

 • in 1 handeling zowel boven als onder water te leggen
 • makkelijk aan te passen rondom obstakels in het werk
 • gecertificeerd legmateriaal ter beschikking
 • open en dichte types leverbaar
 • diverse varianten leverbaar met verschillende gewichten per m2

 

 

Basalton is de betonnen variant van basalt natuursteen ter bescherming van dijken en taluds. Door hun setsamenstelling in onregelmatig polygoonverband klemmen de verschillende zuilen elkaar op de juiste manier in.

Voordelen van Basalton:

 • Stabiele steenzetting
 • Machinaal te zetten, klem wordt bij grotere
 • werken ter beschikking gesteld
 • Attractief uiterlijk vergelijkbaar met oud basalt
 • Leverbaar in diverse soortelijk gewichten
 • Leverbaar in diverse kleuren/deklagen

 

quattroblock 6

Het Basalton Quattroblock is een doorontwikkeling van de reeds zeer bekende Basaltonzuil. De naam ontleent zich aan de samenstelling van 4 Basaltonzuilen die met elkaar verbonden zijn tot één element.

Voordelen van Basalton Quattroblock:

 • stabielste steenzetting van dit moment
 • fstab van maar liefst 1.37!
 • machinaal te zetten
 • zeer duurzaam
 • geen pallets meer nodig

Meer informatie