Renovatie van de Afsluitdijk: Holcim Coastal levert nieuw Quattroblock

11 Januari 2019
 

Alphen aan den Rijn/Hamburg (11.01.2019) - Een groot project voor Holcim Coastal B.V.: in het kader van het renovatieproject van de Afsluitdijk, de specialist in waterbouw en kustbescherming zal het onlangs ontwikkelde Basalton Quattroblock leveren aan het consortium Levvel voor de blokkenbekleding van de dijk. In totaal zal circa 700.000 vierkante meter met de Quattroblocks worden bekleed.

 

Voor de versterking van de Afsluitdijk wordt de dijk verhoogd en met nieuwe dijkbekleding verstevigd. Voor dit werk zal het consortium Levvel op de onderste helling gebruikmaken van 'Levvel-blocs' - innovatieve betonelementen die speciaal voor de Afsluitdijk zijn ontwikkeld - en zal op de bovenste helling het recent ontwikkelde Basalton Quattroblock van Holcim Coastal B.V. worden gebruikt. Dit materiaal voor steenzetting is een verdere ontwikkeling van de Basalton-zuil, en de naam is ontleend aan de vorm waarin vier zuilen met elkaar zijn verbonden. Uit de tests uitgevoerd in de Deltagoot is reeds gebleken dat het Quattroblock 40% stabieler is dan de Basalton-zuil. Hierdoor kan een relatief lage zuilhoogte worden aangehouden in het ontwerp voor de Afsluitdijk, wat onder meer grote voordelen oplevert voor wat betreft duurzaamheid, kosten en uitvoerbaarheid. Door het afwisselende gebruik van lage en hoge zuilen ontstaan er ribbels op de dijk, zodat de golfoverslag wordt verminderd en de kruinhoogte relatief laag kan blijven. De innovatieve betonzuilen van Holcim worden geproduceerd in Alphen aan den Rijn en per schip naar de Afsluitdijk vervoerd.


Het icoon de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is al tientallen jaren het voorbeeld van de Nederlandse waterbouw. De 32 kilometer lange dam beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstromingen vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer. Na meer dan 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Voor de toekomst zijn uitgebreide verstevigingswerken nodig: de dijk wordt aanzienlijk versterkt en volgens de specificaties zal de dijk bestand zijn tegen een storm die zich eens in de 10.000 jaar kan voordoen. De dam moet ook de voorspelde stijging van de zeespiegel trotseren. Rijkswaterstaat (onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) zal de dijk versterken, de afvoercapaciteit vergroten en pompen aanbrengen om meer water naar de Waddenzee te vervoeren. De bouwkundig ingenieurs van nu bouwen op eigentijdse wijze voort op de erfenis van ingenieur Lely waarbij ze de unieke eigenschappen van de constructie in stand houden. De Afsluitdijk gaat de 21e eeuw in als het nieuwe icoon van de Nederlandse waterbouw.

Meer informatie over het project is te vinden op www.deafsluitdijk.nl


Projectplanning

De uitgebreide bouwwerkzaamheden voor de noodzakelijke versterking van de meer dan 85 jaar oude dijk moeten in 2019 van start gaan en zullen in 2023 zijn voltooid.


Het consortium Levvel

De bouwkosten van het project bedragen in totaal ongeveer 550 miljoen euro. Het consortium Levvel bestaat uit verschillende bedrijven - BAM (46%), Van Oord (46%) en Rebel (8%) - en kreeg in maart 2018 de definitieve opdracht in een aanbestedingsprocedure. De overeenkomst met Rijkswaterstaat is in april 2018 aangegaan.